Ves al contingut principal

Debat de Barcelona

Influència de les noves tecnologies de la informació en l'organització política de la societat

Debat amb Tomás Delclós, Joan Majó, Miquel Roca Junyent, Juan Cueto i Derrick de Kerckhove

Debats

Aquest canvi tecnològic no ve sol, paral·lelament hi ha la globalització de l'economia, el major pes del sector de serveis en relació a la indústria, la reducció dels marges de benefici de les empreses, una major transperència en les transaccions comercials, l'accés al món del treball de les generacions que van néixer amb els microordinadors, la necessitat d'evolucionar ràpidament cap a un model de societat que respecti el medi amibient i racionalitzi l'ús deles recursos naturals.

Democràcia virtual?
Millorarà gràcies a les noves tecnologies la participació dels ciutadans en la gestió de la societat?
La informació: un bé moble o immoble?
Com es desenvoluparan les noves indústries de la cultura i l'entreteniment? Conviuran les microempreses amb les grans empreses de la comunicació?

També et pot interessar

Organitza

Col·labora