Ves al contingut principal

Big Bang Data

Ciència ciutadana: Riu.net i Flora urbana i al·lèrgia, cooperes?

Cursos i tallers + Festivals

Gratuït

L’Oficina de Ciència Ciutadana del BarcelonaLab és una plataforma formada per cinc grups de recerca d’àmbits ben diversos. La ciència ciutadana implica la ciutadania en les tasques pròpies d’una recerca científica. Busca compartir el mètode, la recol·lecció de dades i els resultats amb un ampli espectre de la població gràcies a l’ús de noves tecnologies i telèfons intel·ligents. Així com millorar la formació científica bàsica de la població, la gestió sostenible dels recursos i dels espais i, finalment, l’adquisició d’hàbits i actituds coresponsables envers el nostre entorn quotidià.


Estem enllestint una app que servirà per saber l’estat ecològic dels rius de Catalunya. I n’estem plantejant una altra que ens ajudi a recollir dades de la flora urbana i l’estat anímic i simptomàtic del ciutadà que pateix al·lèrgies. Volem saber què et semblen.


A càrrec del Freshwater Ecology Management Research (UB) i Punt d’Informació Aerobiològica (XAC-UAB)

També et pot interessar

Univers Eutòpic

Creació col·lectiva d’un entorn de realitat virtual

Organitza