Activitat

18:00 h - 20:00 h

Univers Internet (1) // Introducció

Introducció al cicle, oferint una visió global de la xarxa i de com s’ha construït.

Univers Internet tracta d’oferir una visió global de les tecnologies de la informació, una comprensió del nou sistema que es dibuixa per tal de dotar d'eines als professors d’infants que ja són natius digitals. La primera sessió servirà per presentar el marc conceptual del projecte Univers Internet i donar una visió global de què és la xarxa.

18.00 h // Internet, una història en construcció. Juan Insua.

La història d’Internet és una història en construcció, una creació col·lectiva, l’origen de la qual prové de l’àmbit cientificomilitar i que actualment ha passat a formar part de la nostra vida quotidiana.

Quin és l’abast real de la revolució digital i com afecta tots els àmbits de coneixement humà? Quins canvis implica la societat del coneixement i la informació? Què representa l’apogeu de les TIC i quin paper han de tenir en l’educació i l’aprenentatge?

18.30 h // Taller «Construint la xarxa». Efraín Foglia.

En aquest taller construirem una xarxa de telecomunicacions simulada que ens permetrà conèixer l’estructura real d’Internet. Amb aquesta metodologia podrem entendre què es necessita per estar connectat a la xarxa i quines implicacions comporta a escala social, econòmica i política.

Amb l’objectiu de comprendre la tipologia del disseny d’Internet, es proposaran dos models diferents: la xarxa comercial gestionada per les corporacions de telecomunicació i el model dissenyat per guifi.net –la xarxa oberta, lliure i neutral, construïda des de la ciutadania i que promou la inclusió digital de manera sostenible.