Activitat

Divendres 27 Març, 19:00

Xarxes, nodes i ponts

Les connexions entre art, ciència, tecnologia i disseny

Col.loqui sobre el paper, les funcions i els formats dels centres híbrids d'art, ciència i tecnologia a la llum de la «nova cultura» generada des de la societat xarxa.

 

Com s'alimenten mútuament els conceptes i desenvolupaments de ciència, tecnologia i art? Quins punts en comú té la nova cultura tecnocientífica? És cert que ens trobem davant una «nova ciència» que defineix una nova cultura? Quina és la funció del «centre» en un món de xarxes? Com es relaciona amb públics nous?

Informació pràctica

Espai CCCB

Hall

Horari d'obertura de l'espai:
Dimecres 25 de març, obert de les 17 a les 21.30 h
Dijous 26, divendres 27 i dissabte 28 de març, obert de les 11 a les 22 h

Entrada lliure a totes les activitats
Inscripció prèvia als tallers: tel. 933 064 135. A/e: seducatiu@cccb.org.
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per motius de força major.

CCCB
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel.: +34 933 064 100. www.cccb.org/now