Activitat

17:00 h – 20:00 h

Periodisme de dades. Sessió de treball (I)

Bones pràctiques en la cerca de dades i en les visualitzacions

Les sessions de treball de Periodisme de Dades volen ser unes trobades pràctiques amb dos objectius: aprendre i aprofundir en el treball amb dades mitjançant tallers, i donar a conèixer projectes locals.

 

17 - 18:15h // On trobar dades públiques, en quin format i cada quant de temps es publiquen?

Àngels Llorens ensenyarà a localitzar-les en l’àmbit de la informació estadística sobre l’entorn demogràfic, social i econòmic. Mostrarà formats, les seves possibilitats i limitacions. Explicarà què són les dades tabulades i com accedir a microdades.

 

18:30 - 20h // Bones pràctiques en visualització de la informació.

Víctor Pascual incidirà en errors comuns i explicarà noves tècniques. Taller enfocat a aprendre els conceptes teòrics més bàsics de la visualització de la informació. Quan cal fer servir un gràfic de barres? Quan no és una bona idea fer servir un diagrama de sectors? A més, s’introduiran noves «metàfores visuals» que permeten entendre conjunts de dades complexes.