Ves al contingut principal

Activitats per a grups i escoles

Louise Amoore: conferència per a estudiants de secundària

Algorismes responsables?

Quin impacte social i polític té l’ús d’algorismes? Louise Amoore analitza els biaixos i les opacitats inherents a l’ús de la intel·ligència artificial i el nou paradigma ètic amb el qual ens confronta.

La justícia, la salut, la seguretat o les finances són només alguns dels àmbits en què avui ja s’estan emprant algorismes per a la presa de decisions. Una IA pot arribar a ser de gran ajuda en un diagnòstic mèdic i, a la vegada, pot introduir un biaix racial en el control de seguretat d’un aeroport. La investigadora Louise Amoore ha estudiat àmpliament tant els biaixos i limitacions en el procés de generació i aplicació dels algorismes com les repercussions que aquests estan tenint en tots els àmbits de la vida. Més enllà de la pregunta sobre com crear “bons algorismes”, hem de ser conscients que aquests ja estan donant lloc a paradigmes d’allò desitjable i no desitjable i a visions hipotètiques d’un futur que, a la vegada, estan contribuint a determinar. El debat sobre la IA ens confronta, així, amb qüestions filosòfiques com ara la fragilitat i contingència amb què els algorismes controlen i decideixen sobre les nostres vides, o com determinen els marcs amb què percebem i valorem la realitat.

ESPAI: Hall
IDIOMA: Català / Anglès
Servei de traducció simultània anglès – català
Recomanat per a 4rt d’ESO i 1r/ 2n de Batxillerat

També et pot interessar

CURS 2023 -2024 / Taller de creació fotogràfica

Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat!

El taller proposa una exploració de la ciutat a partir de la descoberta creativa i reflexiva de la fotografia. Al llarg d’un matí, inspirats pel visionat de fotografies d'autors de referència i per la lectura de textos literaris, els participants creen els seus projectes fotogràfics, combinant paraula i fotografia.

Lea Ypi: conferència per a estudiants de secundària

Què vol dir, ser lliure?

En aquesta xerrada, l’experta en filosofia política Lea Ypi, autora de Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia (Anagrama, 2023), comparteix el seu testimoni de la caiguda del comunisme i la seva reflexió entorn de la llibertat.