Ves al contingut principal

Activitats per a grups i escoles

CURS 2023 -2024 / Taller de creació fotogràfica

Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat!

El taller proposa una exploració de la ciutat a partir de la descoberta creativa i reflexiva de la fotografia. Al llarg d’un matí, inspirats pel visionat de fotografies d'autors de referència i per la lectura de textos literaris, els participants creen els seus projectes fotogràfics, combinant paraula i fotografia.

Des de 3er de Primària fins a Batxillerat.

L’activitat es desenvolupa en tres grans fases:

 • Comentari de fotografies analitzant les tries expressives amb què diversos autors construeixen les seves visions de la ciutat i lectura de textos literaris breus.
 • Inspirats per aquests referents fotogràfics i literaris, s’inicia l’exploració fotogràfica en espais propers al CCCB posant en joc algunes de les tries essencials de la fotografia comentades durant el visionat (enquadrament, moviment, llum...).
 • Donem forma a un projecte fotogràfic a partir de la tria i ordenació de les fotografies realitzades i de la seva posada en relació amb la paraula.

El taller es planteja com una exploració del patrimoni fotogràfic i de les tries expressives de la fotografia. Alhora, és una investigació sobre la ciutat com a espai públic a través de la creació fotogràfica i de la lectura de textos de diversos autors.

Les fotografies realitzades es publiquen a www.fotografiaencurs.org, creant un arxiu fotogràfic i una cartografia visual de la ciutat.

Aquest taller és una activitat del CCCB en el marc de Fotografia en curs, un programa d’A Bao A Qu. Activitat a càrrec de l'equip de mediadores de Re-Crea Accions Culturals, SL.

 

Les competències bàsiques i com es treballen

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 • Una de les bases metodològiques del taller és la comunicació. Per una banda, l’oral, ja sigui a través del diàleg o l’escolta i per l’altre, amb els llenguatges audiovisuals, saber llegir una fotografia o comunicar-se a partir d’ella.
 • També es presenten diferents situacions de comunicació adaptades al context. Com ara el diàleg en gran grup i en petit grup, saber comunicar a través de la fotografia i a través de l’anàlisi de textos. 
 • A partir de la descoberta del barri i la capacitat de retratar l’entorn, s’aprofundeix en la interpretació i comprensió de la realitat que ens envolta i el món.

Competència artística i cultural 

 • S’analitzen diferents fotografies i s’observa l’entorn per poder comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 
 • Al llarg del taller es potencia la creativitat a partir de paraules, materials, suports i eines tecnològiques, mitjançant l’ús de la càmera. Tanmateix, es treballa l’anàlisi i les representacions de la realitat amb la creació d’un àlbum a partir de les pròpies fotografies.
 • Es procura desenvolupar una sensibilitat davant l’art i la cultura amb l’apropament de referents, a través d’un visionat. Així com també es busca un enriquiment amb les diferents realitats i produccions del món.
 • Tot el projecte requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat, el qual s’assoleix donant llibertat per crear les fotografies, realitzar la tria i elaboració de l’àlbum.

Competència matemàtica 

 • S’analitza, s’interpreta i es valoren informacions de l’entorn gràcies als conceptes tècnics: incidència de la llum, perspectiva, angles, camps de visió, etc.

Competència d’aprendre a aprendre 

 • Es treballa l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, dels procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les, amb l’explicació que els dona autonomia per a realitzar el taller.
 • Es fa partícips als infants i joves de manera indirecta de les capacitats que entren en joc a l’hora d’aprendre (concentració, memòria i comprensió).
 • Implica també fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes i identificar la diversitat de respostes possibles. Davant d’un mateix objectiu hi ha diversitat de possibilitats per assolir-lo, i l’actitud oberta i de diàleg del realitzador del taller ho facilita.

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 • Durant la realització del taller s’emfatitza la capacitat d’elegir amb criteri propi, el que hauran d’elaborar a partir dels interessos personals.
 • També han de tenir en compte els plantejaments previs i elaborar noves idees. A partir d’aquesta base, s’afegeixen nous conceptes de la fotografia.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 • Interactuen amb l’entorn més proper tenint un contacte amb el barri.

També et pot interessar

Visita comentada en grup a l’exposició «Subúrbia»

La visita comentada té l’objectiu d’establir una conversa per connectar les persones que assisteixen a la visita amb la reflexió que pretenen les peces artístiques i objectes presents a la sala.