Ves al contingut principal

Activitats per a grups i escoles

CURS 2023 -2024 / Taller de creació fotogràfica

Mirar, fotografiar, llegir... la ciutat!

El taller proposa una exploració de la ciutat a partir de la descoberta creativa i reflexiva de la fotografia. Al llarg d’un matí, inspirats pel visionat de fotografies d'autors de referència i per la lectura de textos literaris, els participants creen els seus projectes fotogràfics, combinant paraula i fotografia.

Des de 3er de Primària fins a Batxillerat.

L’activitat es desenvolupa en tres grans fases:

 • Comentari de fotografies analitzant les tries expressives amb què diversos autors construeixen les seves visions de la ciutat i lectura de textos literaris breus.
 • Inspirats per aquests referents fotogràfics i literaris, s’inicia l’exploració fotogràfica en espais propers al CCCB posant en joc algunes de les tries essencials de la fotografia comentades durant el visionat (enquadrament, moviment, llum...).
 • Donem forma a un projecte fotogràfic a partir de la tria i ordenació de les fotografies realitzades i de la seva posada en relació amb la paraula.

El taller es planteja com una exploració del patrimoni fotogràfic i de les tries expressives de la fotografia. Alhora, és una investigació sobre la ciutat com a espai públic a través de la creació fotogràfica i de la lectura de textos de diversos autors.

Les fotografies realitzades es publiquen a www.fotografiaencurs.org, creant un arxiu fotogràfic i una cartografia visual de la ciutat.

Aquest taller és una activitat del CCCB en el marc de Fotografia en curs, un programa d’A Bao A Qu.


LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I COM ES TREBALLEN

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 • Una de les bases metodològiques del taller és la comunicació. Per una banda, l’oral, ja sigui a través del diàleg o l’escolta i per l’altre, amb els llenguatges audiovisuals, saber llegir una fotografia o comunicar-se a partir d’ella.
 • També es presenten diferents situacions de comunicació adaptades al context. Com ara el diàleg en gran grup i en petit grup, saber comunicar a través de la fotografia i a través de l’anàlisi de textos. 
 • A partir de la descoberta del barri i la capacitat de retratar l’entorn, s’aprofundeix en la interpretació i comprensió de la realitat que ens envolta i el món.

Competència artística i cultural 

 • S’analitzen diferents fotografies i s’observa l’entorn per poder comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. 
 • Al llarg del taller es potencia la creativitat a partir de paraules, materials, suports i eines tecnològiques, mitjançant l’ús de la càmera. Tanmateix, es treballa l’anàlisi i les representacions de la realitat amb la creació d’un àlbum a partir de les pròpies fotografies.
 • Es procura desenvolupar una sensibilitat davant l’art i la cultura amb l’apropament de referents, a través d’un visionat. Així com també es busca un enriquiment amb les diferents realitats i produccions del món.
 • Tot el projecte requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat, el qual s’assoleix donant llibertat per crear les fotografies, realitzar la tria i elaboració de l’àlbum.

Competència matemàtica 

 • S’analitza, s’interpreta i es valoren informacions de l’entorn gràcies als conceptes tècnics: incidència de la llum, perspectiva, angles, camps de visió, etc.

Competència d’aprendre a aprendre 

 • Es treballa l’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats, dels procés i les estratègies necessàries per a desenvolupar-les, amb l’explicació que els dona autonomia per a realitzar el taller.
 • Es fa partícips als infants i joves de manera indirecta de les capacitats que entren en joc a l’hora d’aprendre (concentració, memòria i comprensió).
 • Implica també fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes i identificar la diversitat de respostes possibles. Davant d’un mateix objectiu hi ha diversitat de possibilitats per assolir-lo, i l’actitud oberta i de diàleg del realitzador del taller ho facilita.

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 • Durant la realització del taller s’emfatitza la capacitat d’elegir amb criteri propi, el que hauran d’elaborar a partir dels interessos personals.
 • També han de tenir en compte els plantejaments previs i elaborar noves idees. A partir d’aquesta base, s’afegeixen nous conceptes de la fotografia.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 • Interactuen amb l’entorn més proper tenint un contacte amb el barri.

També et pot interessar

Lea Ypi: conferència per a estudiants de secundària

Què vol dir, ser lliure?

En aquesta xerrada, l’experta en filosofia política Lea Ypi, autora de Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia (Anagrama, 2023), comparteix el seu testimoni de la caiguda del comunisme i la seva reflexió entorn de la llibertat.