Ves al contingut principal

Oferta d’ocupació pública

Convocatòria IV02/21 Tècnic/a Superior Contractació

Anunci de convocatòria IV02/21 Tècnic/a Superior Contractació
Bases de la convocatòria IV02/21 Tècnic/a Superior Contractació
Model d'instància IV02/21 Tècnic/a Superior Contractació
Nomenament de l'òrgan de selecció
Termini de presentació: 16 novembre 2021

Relació provisional de candidats/es admesos/es i exclosos/excloses
Relació definitiva d'admesos/es i valoració provisional de mèrits
Termini per esmenar errors: 14 desembre 2021

Valoració definitiva de mèrits i convocatòria de prova escrita
Puntuació prova escrita i convocatòria d'entrevista
Resultat convocatòria TS Contractació
Declaració responsable enfront la COVID-19

Les sol·licituds es poden presentar de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres laborables, en el Registre general del CCCB, carrer Montalegre, número 5 de Barcelona (08001), entre el 26 d'octubre i el 16 de novembre de 2021, ambdós dies inclosos.
Per a qualsevol consulta podeu escriure a: rrhh@cccb.org