Ves al contingut principal

Licitacions

Servei de traducció i subtitulat electrònic per a les projeccions cinematogràfiques de les activitats culturals que es presenten al CCCB

Termini de presentació: 27 desembre 2016

Anunci de convocatòria
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 12/12/2016

Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació del servei de traducció i subtitulat electrònic per a les projeccions cinematogràfiques de les activitats culturals que es presenten al CCCB
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 12/12/2016

Nota informativa de la licitació
Segell de temps - Agència Catalana de Certificació CATCert Data de publicació: 21/12/2016

La proposta d'adjudicació tindrà lloc en acte públic el dia 23 de gener a les 13.30h. a la seu del CCCB.