Ves al contingut principal

Metropolis

Programa de Màster en Arquitectura i Cultura Urbana

El programa de Màster Metropolis en Arquitectura i Cultura Urbana ha estat concebut com un projecte en col·laboració entre el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i l’IDEC/Universitat Pompeu Fabra. Va ser creat fa més de vint anys per Ignasi de Solà-Morales, el seu fundador i la seva força directora, com un laboratori de recerca i producció en l’àmbit de la ciutat contemporània. Al llarg de la seva existència, el nostre programa ha integrat un enfocament multidisciplinari. Es convida arquitectes, urbanistes, geògrafs, artistes, dissenyadors i crítics a examinar la condició actual de les ciutats, obrir el debat i oferir una estructura productiva als estudiants diplomats.

El primer objectiu del Programa Metropolis és fomentar i guiar el treball de recerca i disseny dels nostres estudiants. Cada estudiant desenvolupa un projecte individual de dos anys de durada dirigit pel personal del programa i es beneficia de les activitats acadèmiques del programa: seminaris, conferències, visites, workshops i master class. D’aquesta manera, preparem els nostres diplomats per assumir les futures responsabilitats professionals i acadèmiques amb l’experiència enfortidora d’haver concebut, dissenyat i desenvolupat un projecte de recerca que desafiï la nostra comprensió de totes les forces complexes que conflueixen en els nous espais urbans i en les exigències actuals de les nostres ciutats.

Històric d’activitats