Ves al contingut principal

Tariq Ali

Escriptor i editor de la New Left Review.

Escriptor i periodista, col·labora habitualment amb diferents mitjans anglesos com la BBC Radio, The Guardian i la London Review of Books. És director editorial de Verso i forma part del comitè editorial de la New Left Review. Entre la seva obra traduïda al castellà destaca Bush en Babilonia: la recolonización de Irak (Alianza, Madrid 2004), El choque de los fundamentalismos: cruzadas, yihads y modernidad (Alianza, Madrid 2002), i les novel·les A la sombra del granado: una novela de la España musulmana (Alianza, Madrid 2005), La mujer de piedra (Alianza, Madrid 2005) i Un sultán en Palermo (Alianza, Madrid 2005).

Publicacions

Ha participat a

Arxipèlag d’excepcions

Sobiranies de l’extraterritorialitat