Ves al contingut principal

Ruth Henry

Traductora del Primer Manifest del Surrealisme a l'alemany i amiga i traductora de Meret Oppenheim i Unica Zürn.

Ha participat a

La vigència del Surrealisme