Ves al contingut principal

Pau Castell Granados

Professor associat. Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. La seva activitat docent i investigadora ha estat vinculada principalment a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Història en 2006 i on va gaudir d'una beca predoctoral FPU adscrita al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica entre els anys 2008 i 2012. Està especialitzat en la Història de la cacera de bruixes, tema al que va dedicar la seva tesi doctoral, premiada per la Fundació Noguera i per l'Institut d'Estudis Catalans. Durant els anys com a estudiant predoctoral va tenir l'oportunitat de formar-se a diverses universitats estrangeres, com per exemple la Université de Lausanne (2010) i la University of Oxford (2011), on va treballar amb alguns dels principals especialistes del seu camp de recerca, com per exemple Martine Ostorero i Robin Briggs. A més d'haver publicat diversos articles i llibres, també ha participat i coordinat diversos projectes de recerca, dedicats a la cacera de bruixes a Catalunya, a l'edició de fonts medievals i modernes i a la història del Pallars.

Ha participat a

Les arrels de l'odi

Persecució i repressió a l'edat mitjana

Dissidents i perseguits a l'edat mitjana: jueus, musulmans, heretges i bruixes

Amb Manuel Forcano, Dolors Bramon, Sergi Grau i Pau Castell