Ves al contingut principal

Pau Alsina

Professor i investigador dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, on coordina i imparteix docència sobre art i pensament filosòfic i científic contemporani. També és professor del Màster de Comissariat d’Art Digital de l’Escola Superior de Disseny de la Universitat Ramon Llull. Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, és autor de llibres com Arte, ciencia y tecnología, coautor de Monstruos y quimeras: arte, biología y tecnología, de manuals docents com Estética y teoría del arte o Pensamiento contemporáneo, de capítols de llibre dedicats a l’art i la cultura digital, bioart i biopolítica, etc. Des del 2002, dirigeix la revista Artnodes, dedicada a les interseccions entre art, ciència i tecnologia, i en la qual ha coordinat diversos monogràfics sobre software art, bioart, història de l’art dels nous mitjans, etc. És cofundador de la xarxa mediterrània YASMIN d’art, ciència i tecnologia, auspiciada per Leonardo/International Society of Art, Science and Technology. Ha assessorat institucions públiques i privades en relació amb l’impacte de les tecnologies digitals en les arts i la cultura, i ha elaborat diversos informes com el Libro blanco de arte, ciencia y tecnología. Ha co-presidit congressos com «Art Matters International Conference» o «Interface Politics», simposis com «Sinergia: noves fronteres de la ciència i el pensament» i ha co-comissariat exposicions com «Cultures del canvi: àtoms socials i vides electròniques». Actualment investiga sobre una aproximació neomaterialista a les arts en connexió amb els estudis de ciència i tecnologia i l’arqueologia dels mitjans.

Actualització: 29 juny 2016

Continguts

Ha participat a

Olga Goriunova

Persones abstractes i personatges model

Conversa entre Pilar Lacasa i Gregorio Luri

Expressions del futur

Híbrids. Arts en viu i tecnologia digital

Vist per...

Visites comentades a «La màquina de pensar» a càrrec d'especialistes