Ves al contingut principal

Núria Castell

La professora Núria Castell Ariño és doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 1989) i llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 1981). Des del 1982 fa docència a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), centre del qual és degana des del 2010.

Participa activament en el disseny i la innovació de programes educatius, no només a nivell UPC, sinó també en el marc de projectes europeus. Ha participat en el disseny i la posada en marxa de dobles titulacions i de màsters internacionals (Erasmus Mundus i Atlantis).

El seu àmbit de recerca és el processament automàtic del llenguatge natural i els seus temes d’interès són l’extracció d’informació a partir de textos, la representació del coneixement, la creació de corpus i la traducció automàtica. Ha publicat articles en congressos, revistes i llibres, relacionats principalment amb el processament del llenguatge natural i alguns amb temes referents a l’educació. Ha participat en projectes de recerca competitius nacionals i europeus, i ha estat la investigadora responsable en alguns d’ells.

Participa activament en temes d’igualtat de gènere, i especialment en accions per incrementar la presència de les dones en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

Actualització: 29 juny 2016

Ha participat a

La màquina de parlar

Col·loqui a càrrec de Caterina Balcells, Núria Castell i Eduard Elias