Ves al contingut principal

Luis Martínez Otero

Director del laboratori de Neurociències Visuals de l’Institut de Neurociències d’Alacant, CSIC-UMH; es va doctorar a la Universitat de Santiago de Compostela, treballant amb Antonio Canedo, i va realitzar la seva formació postdoctoral a la Universitat Rockefeller, a Nova York, amb Torsten N. Wiesel. El seu laboratori intenta entendre com el cervell construeix la percepció visual del món i com aquests mecanismes cerebrals ens poden ajudar a dissenyar noves aplicacions informàtiques o a entendre el significat biològic de l’art, la estètica o la moral. El seu treball ha estat reflectit en programes de televisió (tres14, La Noche Temática, Cannel 4-UK) i en revistes de divulgació (Redes, Quo, Muy Interesante, New Scientist, Scientific American). Des de l’abril de 2009 coescriu el blog The gray matters.

Actualització: 6 juliol 2022

Continguts

Andy Clark

Grans preguntes sobre el cervell i la ment

Ha participat a

Luis Martínez Otero, Jordi Camí i Miguel Ángel Gea

Grans preguntes sobre el cervell i la ment

Andy Clark

Grans preguntes sobre el cervell i la ment