Ves al contingut principal

Josep Flix Molina

Dr. Josep Flix Molina Investigador de Computació de Física de Partícules, membre del PIC i de l’experiment CMS del CERN.

Josep Flix Molina és actualment investigador postdoctoral i membre de la col·laboració CMS (http://home.web.cern.ch/about/experiments/cms), un dels grans experiments que analitza les col·lisions de protons del Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) del CERN. Dirigeix el centre de dades del Port d’Informació Científica (PIC) per a l’LHC i co-coordina les operacions de computació distribuïda de l’LHC.

Graduat en Física a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1998, va ingressar a l’IFAE i va fer la seva tesi de diploma a ATLAS, comprovant la uniformitat i qualitat del calorímetre hadrònic construït per l’IFAE. El 2006, va obtenir el doctorat en Física experimental d’altes energies en recerca de matèria fosca analitzant els raigs gamma provinents del centre de la galàxia amb el telescopi MAGIC. Aquest treball va ser publicat a Phys.Rev.Lett. i Astrophys.J., tots dos articles Topcited 100+.

El 2006 es va unir com a becari postdoctoral al grup de l’LHC per actuar com a persona de contacte de CMS, i va coordinar el grup d’operacions distribuïdes de CMS en el període 2009-2012. Des de principis del 2013, té la responsabilitat com a investigador principal en el projecte finançat pel govern espanyol per desplegar i operar el centre Tier-1 espanyol per a l’LHC, co-coordina les operacions de computació distribuïda de l’LHC i co-coordina l’oficina d’administració de recursos de CMS.

Actualització: 27 maig 2014

Continguts

Ha participat a

Una xarxa de computació global per a l 'LHC

A càrrec de Josep Flix i Antonio Pérez-Calero