Ves al contingut principal

El Parlante

L’entitat elParlante neix a Barcelona, el 2009, amb l'objectiu de dissenyar, implementar i avaluar estratègies d’educació + comunicació per promoure la ciutadania activa. ElParlante s’inspira en tot el treball teòric i metodològic nascut a Amèrica Llatina, que vincula la participació, la comunicació i l’educació popular amb la transformació social. elParlante neix de la necessitat de treballar l’alfabetització mediàtica, fomentant el sentit crític davant els discursos dels mitjans de comunicació de masses, així com de la necessitat de crear relats mediàtics alternatius per parlar de diferents realitats i universos possibles, invisibilitzats pels relats hegemònics, posant l’accent en aquells ciutadans i ciutadanes, els drets dels quals, puguin estar vulnerats.

Entenem l'educació com un instrument permanent de transformació social: creatiu, emocional, participatiu i popular, centrat en la persona i en el procés de construcció. Així també, entenem la comunicació com un procés de participació a través del qual dues o més persones intercanvien i comparteixen experiències, coneixements i sentiments, fins i tot a distància i a través de mitjans artificials.

És en el model educomunicatiu on pensem que podem construir camins de diàleg i de trobada. Apostem per tant, per una educació + comunicació transformadora, ètica, responsable, solidària, optimista, compromesa i que empodera. Sempre emfatitzant en el contingut, els valors i les emocions, més que en els avenços tecnològics.

Ha participat a

Oh My Goig al CCCB

Taller audiovisual sobre identitats de gènere no normatives amb Camille Zonca i El Parlante