Ves al contingut principal

Carles Rebassa

Poeta mallorquí en llengua catalana.

(Palma, 1977) Ha publicat Requiescat in pace (1998), juntament amb Pere Perelló, Poema B (2006) i Els joves i les vídues (2006), obra guardonada amb el premi Ausiàs March. També ha parti­cipat en el recull poètic Ningú no ens representa. Poetes empren­yats (Setzevents, 2011). Actualment està acabant el llibre Mite i pols de Blai Bonet, una recerca literària i biogràfica del poeta, i prepara un llibre de poesia que encara no té títol.

Continguts

Ha participat a

Pensar diferent

Pasolini i la crítica de la cultura dominant