Ves al contingut principal

Angharad Closs

Doctorada pel Centre de Política i d’Estudis Internacionals de la Universitat de Keele i representant del grup de treball de política post-estructural de l’Associació Britànica d’Estudis Internacionals (BISA). El seu article “7 Million Londoners, 1 London: National and Urban Ideas of Community in the Aftermath of the 7th July Bombings in London” apareixerà publicat el juny de 2007 al Vol 32/núm. 2 de la publicació Alternatives: Global, Local, Political.

Publicacions

Ha participat a