Ves al contingut principal

Alessandro Mosca

Alessandro Mosca s’ha incorporat recentment a la secció Lab de l’empresa SIRIS Academic S.L., amb seu a Barcelona. Els seus principals interessos de recerca, que abasten estudis tant disciplinaris com interdisciplinaris, inclouen: knowledge representation and reasoning (KR&R), lògica modal no clàssica i lògica modal híbrida, ontologia formal, ontologies, i fonaments teòrics del modelat conceptual i bases de dades, evolució cultural i estudis evolutius.

Del 2010 al 2013 ha estat membre investigador del KRDB Research Centre, integrat en la facultat d’Informàtica de la Free University of Bozen-Bolzano. Va estudiar Filosofia a Milà i va desenvolupar la seva tesi de màster en representacions lògiques modals de quantificació de primer ordre.

Després de la seva graduació va cursar un màster a la Universitat de Milano-Bicocca, fet que va portar a que desenvolupés un projecte de doctorat al departament d’Informàtica, Sistemes i Comunicació (DISCo) de la mateixa universitat sobre el disseny de sistemes basats en el coneixement per a problemes de formulació de compost químic. Posteriorment ha estat investigador postdoctoral al DISCo, treballant en formalismes de representació del coneixement (KR) basats en lògica no clàssica. La seva actual experiència a Barcelona no és realment la primera, ja que va gaudir d’una estada al Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Universitat de Barcelona entre el 2009 i el 2010.

Actualització: 15 abril 2014

Ha participat a

EPNet: Big Data & Història

A càrrec de José Remesal, Albert Diaz-Guilera, Xavier Rubio Campillo i Alessandro Mosca