Ves al contingut principal

Albert Galvany Larrouquere

Albert Galvany Larrouquere és especialista en xinès clàssic i en història intel·lectual de la Xina pre-imperial. Ha treballat com a investigador postdoctoral en prestigioses institucions acadèmiques (École Pratiques des Hautes Études, Friedrich-Alexander Universität, University of Cambridge, Universitat Pompeu Fabra i Université Paris Diderot). És autor de nombrosos articles publicats a revistes internacionals com Asiatische Studien, Dao: A Journal of Comparative Philosophy o Monumenta Serica. Ha coordinat les obres col·lectives La palabra transgresora: cinco ensayos sobre Zhuangzi (Ediciones Bellaterra, 2012) i La guerre en perspective: histoire et culture militaire en Chine (Extrême-Orient, Extrême-Occident 38, 2014). Com a traductor, ha editat textos clàssics xinesos com El arte de la guerra, de Sunzi (Piegos de Oriente, 2017), Comentarios de Wang Bi al Yijing (Atlanta, 2010) o Elogio de la anarquía por dos excéntricos chinos (Pepitas de calabaza, 2015), així com assaigs sinològics contemporanis.  Actualmet exerceix la docència en el Departament de Filosofia de la Universitat del País Basc (UPV/EHU).

Actualització: 5 desembre 2017

Ha participat a

Sis excèntrics xinesos. Del present a l'antiguitat

A càrrec de Manel Ollé, Anne-Hélène Suárez i Albert Galvany