Ves al contingut principal

Univers Internet. La petjada ecològica de l’ús quotidià d’Internet

Taller amb Jordi Oliver

En aquest taller es va plantejar de manera pràctica i molt gràfica quina és la petjada ecològica d’accions quotidianes que es duen a terme amb Internet. En primer lloc, es van presentar dos escenaris paral·lels: en l’un es plantejava una acció duta a terme a través d’Internet (per exemple, enviar un correu electrònic) i en l’altre, l’acció homòloga analògica (enviar una carta). En segon lloc, es van identificar les etapes principals dels dos processos i se’n va calcular la petjada ecològica. A continuació, es va veure l’impacte global i es va fer una valoració comparativa.

Participants: Jordi Oliver

Relacionat amb Univers Internet, Univers Internet #4. Planeta

14 febrer 2014