Ves al contingut principal

Narrar Google

Taller d'escriptura i conferència

Entrevista a Sergio Chejfec

La reflexió i l’anàlisi tenen un paper destacat en l’escriptura de Sergio Chejfec, un autor que relaciona la narració d’una novel·la amb el curs del pensament.

Kosmopolis 14. Narrar Google. La pantalla en paraules

Conferència de Jordi Carrión

Com ha afectat Google el cinema, la literatura, la fotografia, l’art contemporani? A partir de la seva pròpia experiència com a autor de Crónica de viaje ( Aristas Martínez, 2014), llibre d’artista format a partir de suposades pantalles de Google, Jorge Carrión reflexiona sobre les maneres que el cercador ha canviat les nostres maneres de pensar i sobre com l’art de la nostra època l’ha versionat, intervingut, okupat o, simplement, representat.

Sergio Chejfec

Narrar Google. Taller d’escriptura

Com ha afectat Google el cinema, la literatura, la fotografia, l’art contemporani? Internet i la seva evolució a través de refinats navegadors i sistemes de cerca i representació han canviat la nostra sensibilitat enfront de les coses en general i del territori en particular.