Ves al contingut principal

I+C+i #6 . Humanitats Digitals.

Síntesi de la sessió I+C+i#6 Humanitats Digitals

I+C+i

La sexta jornada ICI del año 2011 estuvo dedicada a las Humanidades Digitales, una nueva disciplina en la que la contribución y la transindividuación juegan un papel importante. La sesión se dividió en dos partes; una primera de presentación de proyectos ...

Estudis digitals

Bernard Stiegler

En els darrers anys, en el món universitari i en el de la cultura s’ha desenvolupat un nou camp d’investigació que es coneix com digital humanities. Els treballs que fem a l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) tenen a veure directament amb aquest ...