Ves al contingut principal

Exposició

L'inici del demà

Mancomunitat de Catalunya: 100 anys

Aquest projecte expositiu neix per commemorar el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya. Explica i posa en valor les iniciatives d’una organització institucional que va actuar durant una dècada amb una energia inusitada per crear sòlides eines de connectivitat i de creixement a Catalunya.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona, presenta un conjunt d'exposicions que analitzen la història, els artífexs, el pensament i l'obra realitzada per la Mancomunitat de Catalunya, un segle després de la seva creació. Consta d’una mostra genèrica i de sis de temàtiques que es presenten en sis seus diferents del territori català.

CCCB, Barcelona (dues exposicions)

«L’inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys.» 8 d’abril − 20 de juliol. 

Mostra introductòria dedicada a analitzar la història, els protagonistes, el pensament i l’obra realitzada per la Mancomunitat de Catalunya.

«De la beneficència al servei públic de sanitat.» 8 d’abril − 20 de juliol

La política sanitària i social de la Mancomunitat va tenir un caràcter modern i innovador inspirat en els països industrialitzats d’Europa. Es va produir la transició de la higiene decimonònica a la moderna salut pública, i de la beneficència a la previsió social.

Escola Industrial, Barcelona

«Noves estructures per a l'educació.» 9 d’abril – 20 de juliol 

En el camp de l’ensenyament tècnic i professional, el projecte de la Mancomunitat va recollir iniciatives que havien nascut sota l’impuls d’un nucli industrial barceloní, que necessitava mà d’obra qualificada que fos adequada a les noves exigències productives i que assegurés la categoria de metròpoli industrial de la ciutat. La Mancomunitat va assumir el projecte d’Universitat Industrial i una de les institucions més emblemàtiques va ser l’Escola del Treball, que va incorporar un nou mètode per a l’aprenentatge, en el qual es concedia una àmplia entrada a les tecnologies i a les pràctiques de taller.

Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida

«Comunicar el territori: telefonia i obres públiques.» 10 d’abril – 1 de juny

La política de comunicacions, tant les dedicades al transport de mercaderies i de persones, com les que transmeten informació, va ser una prioritat en l’activitat de la Mancomunitat perquè significava vertebrar el territori català. De totes les obres realitzades per la Mancomunitat, la construcció d’una xarxa telefònica va ser una de les més reeixides i la més indiscutible.

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

«Impuls al coneixement científic.» 11 d’abril – 4 de juny

L’Institut d’Estudis Catalans va ser un dels primers organismes fundats per Prat de la Riba després del seu nomenament, el 1907, com a president de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de convertir-se en el primer centre «públic» de recerca de la historia de Catalunya. Durant els anys de la Mancomunitat, es va impulsar la institució amb l’objectiu d’afermar la cohesió interna de la comunitat científica catalana i aconseguir el seu reconeixement internacional. e recerca de la historia de Catalunya.

Palau de la Diputació de Tarragona, Tarragona

«Xarxa de Biblioteques Populars.» 13 de juny – 7 de setembre

La creació, per part de la Mancomunitat, de la xarxa de Biblioteques Populars respon a un doble intent de modernitzar el país i, a la vegada, d’augmentar el nivell cultural i d’instrucció de la població; unes biblioteques construïdes amb la voluntat de ser obertes a tothom: als obrers i als estudiosos, als adults i als nens, a les dones i als homes.

Casa de Cultura de Girona, Girona

«Normativització de la llengua.» 17 de juny – 27 de juliol

La resolució de la normativització lingüística del català va ser una de les principals realitzacions de la Mancomunitat.

 

Exposició relacionada: Museu d'Història de Catalunya - La Mancomunitat de Catalunya. Cultura i pedagogia

Continguts relacionats

Veure tots els continguts

L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya. 100 anys

Exposició. Reportatge

«L'inici del demà» és un conjunt d’exposicions que commemoren el centenari de la Mancomunitat de Catalunya i analitzen la seva història, els artífex, el pensament i l’obra realitzada, a partir d’una mostra genèrica i de set exposicions temàtiques presentades en sis seus diferents del territori català.

Veure el vídeo

L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya. 100 anys

Instal·lació Tarragona

Una de les instal·lacions a Tarragona en el marc de l'exposició Mancomunitat.

Veure el vídeo

Imatges de l'exposició

Activitats passades

Visites comentades a les exposicions: " L’inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys" i "De la beneficència al servei públic de sanitat"

Les visites es faran amb la coordinadora de l’exposició, Mònica Ibàñez.

Produeix

Organitza

Mitjà col·laborador