Ves al contingut principal

Exposició

Creuats/Cruzados/Crossed

Nous territoris del disseny d'avantguarda

Les fronteres entre les disciplines clàssiques del disseny es difuminen. Aquest espai interdisciplinar, a vegades confús, a vegades inclassificable, on surgeixen tot tipus d'intercanvis, dissolucions, transaccions, friccions, superposicions, dibuixa un mapa del territori amb nous punts de trobada, nous encreuaments d'informació i acció, i suggereix camins insospitats on investigar.

L'exposició CreuatsCruzadosCrossed. Nous territoris del disseny d'avantguarda, vol identificar aquesta nova cartografia del disseny, i, per això, fixa la seva mirada tan sobre el 'camp de joc' (processos, moviments, estratègies, dispositius...) i els resultats (objectes) com sobre els seus protagonistes (autors).

La mostra selecciona 38 peces de concepcions, disposicions i formats diversos. Totes elles representen, en aquest context, els punts de encontre, però també els punts de partida d'aquest territori que es vol acotar. Les peces fugen de qualsevol tipus d'etiqueta, catalogació o classificació disciplinar, i els seus autors no comparteixen cap tipus de consciència de moviment o de colectiu, ni per generació, ni per ideologia, a pesar de què hi han línies de treball investigant en terrenys comuns i amb estratègies similars. En molts casos, les peces tenen la capacitat de generar universos propis més enllà del simple creuament de disciplines.

Aquesta exposició pretén ser una introducció a aquest nou territori, no parcelat, mestís, fronterer i mutant que no només ens presenta noves formes de treballar híbrides, sinó que replanteja la pròpia ortodòxia disciplinar a l'incorporar nous paràmetres en la creació, noves disposicions en la investigació, i que, com a resultat, genera nous objectes, nous espais, noves imatges, en definitiva, nous estímuls per el nostre imaginari colectiu.

Fugint de classificacions de tipus disciplinar a l'hora d'organitzar les peces, es proposa la visita a l'exposició a partir de tres itineraris, segons criteris d'enllaçament diferents. Es reconeix, per una part, el caràcter arbitrari de la decisió i l'admissió de les infinites possibilitats d'estructurar el recorregut que existirien, i per altra part, la voluntat d'entendre les peces com entitats pròpies, com petites exposicions en sí mateixes.


ITINERARI CONCEPTUAL-NARRATIU

Disposició de les obres a partir de la definició de 21 conceptes, com una mena de micro-diccionari de referència. Cada obra es descriu amb tres d'aquests conceptes. D'aquesta manera, s'ha generat una narració on les peces s'han anat ordenant com a una partida de domino, perquè cadascuna comparteixi un o dos conceptes amb les peces anterior i posterior.


ITINERARI TÈCNIC-EMOCIONAL
Disposició que combina dos aspectes diferents però en alguns casos coincidents a l'hora de dimensionar l'obra: d'una banda el tamany -tret objectivament quantificable-, i de l'altra, l'àmbit on s'emmarca l'obra en relació amb l'usuari, des de la intimitat fins a un àmbit global -tret més subjectiu-.


ITINERARI PRAGMÀTIC-EXPOSITIU

Disposició de les peces en relació a l'espai que cadascuna d'elles ocupa en la seva adequació a l'entorn disponible -en aquest cas, la Sala -1 del CCCB-, ja sigui per exigencies tècniques o per trobar la millor relació espai-obra-espectador. La convivència atzarosa de les peces crea relacions imprevistes que amplien les possibilitats narratives.

Organitza