Ves al contingut principal

ANY CERDÀ

Exposició

Cerdà i la Barcelona del futur

Realitat versus projecte

Visita virtual de l'exposició.

En el marc de l'Any Cerdà.

Aquesta mostra, emmarcada en els actes de l’Any Cerdà, destaca la riquesa urbanística del Projecte Cerdà analitzant el present de l’Eixample i pensant el futur de la ciutat de Barcelona.

L’Eixample es el resultat d’una idea forta i racional -el projecte d’Ildefons Cerdà-, que en la seva aplicació durant 150 anys ha produït una ciutat molt complexa i rica de matisos. Tots el grans projectes urbanístics necessiten temps pel seu desenvolupament i l’Eixample s’ha anat modulant al llarg de tots aquests anys.

L’exposició que presentem relata com s’ha aplicat i executat el projecte de Cerdà al llarg dels darrers 150 anys i com aquesta construcció concreta ha donat la forma del continent i el contingut que avui té l’Eixample i, per tant, també de la ciutat de Barcelona.

Cerdà i la Barcelona del futur proposa una immersió dins la realitat actual per tal de descobrir i interpretar unes determinades formes d'organització urbana que han produït una ciutat compacte i confortable, amb una forma d’urbanitat molt apreciada.

La mostra ens dóna la temperatura de l’Eixample d’avui, un barri on hi viuen més de 300.000 persones i n’hi treballen més de 260.000 i pel qual hi circula la xarxa de transports i serveis més complexa de Catalunya. L’itinerari expositiu ens revela la vida subterrània de l’Eixample, ens redescobreix els seus patis interiors molts d’ells encara desconeguts, les mançanes més poblades i les que tenen més activitat econòmica. Aquesta és la mirada més propera possible a la realitat present.

Més de dos-cents documents entre plànols, maquetes, instal·lacions, estadístiques, audiovisuals i, fins i tot, algunes intervencions artístiques (Joan Fontcuberta, Maria Rubert), ens permeten comprendre millor el funcionament de l’Eixample barceloní o descobrir models urbanístics similars arreu del món com el Manhattan de Nova York, amb una trama urbana semblant a la de l’Eixample i amb unes característiques urbanes sorprenentment similars.

Però la mirada sobre l’aplicació del Pla Cerdà no només ens ha de donar claus per interpretar el present, sinó també ens ha d’ajudar a pensar el futur de Barcelona. L’experiència de l’Eixample ha de ser un model per pensar el creixement territorial de Barcelona cap a la seva àrea metropolitana. L’exposició «Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat vs. Projecte» planteja algunes preguntes sobre aquesta qüestió i en vol donar també respostes.

Participants: Joan Fontcuberta

Aquesta activitat forma part de: ANY CERDÀ

Un bosc d’idees

El primer espai de l’exposició és una cronologia (per dècades) dels fets més rellevants que s’han esdevingut entre 1859 i el 2009, ordenats a partir de quatre eixos temàtics: 1- urbanització i edificació; 2- publicacions i exposicions; 3-fests històrics; i 4-avenços tecnològics.


L’Eixample, un mosaic

Si s’emmiralla la regularitat del traçat de l’Eixample amb la topografia i la hidrografia del territori on s’ha desenvolupat, queda demostrat que el Pla d’Ildefons Cerdà és deutor i respectuós amb el relleu així com amb el parcel•lari agrícola anterior a la urbanització.


El traçat de l’Eixample

L’organització del traçat de l’Eixample es realitza amb una malla bàsica de carrers i un sistema territorial d’avingudes. Una malla infinita sobre el territori que, tot i el pas del temps, manté el rigor de la seva geometria. I precisament aquest rigor i puresa del traçat s’han traduït en una ciutat complexa i rica tant a la seva superfície com al món subterrani.


Les cases de l’Eixample

La base morfològica de l’Eixample és la seva mançana, la singularitat de la qual radica en les seves grans dimensions -113 x 113 metres-, la seva forma quadrada amb xamfrans i sobre tot, en el seu molt original gran pati d’illa.

Aquest mòdul mostra les diferents maneres d’ocupar les mançanes i l’evolució que han experimentat, així com la dels habitatges que s’hi construeixen.


Plans i plànols per al desplegament de l’Eixample

Al llarg dels anys el Pla Cerdà ha tingut moltes lectures: la dels partidaris i la dels detractors, els projectes impulsors i els transformadors. García Faria, Martorell, Laussely, GATPAC... tots ells han contribuït al desplegament de l’Eixample en el decurs de quinze dècades.


Els nous eixamples

L’any 1986 s’aplica l’Ordenança de rehabilitació i millora de l’Eixample que suposa la protecció dels immobles però, sobretot, la recuperació dels espais lliures, essent el fet més significatiu la recuperació dels primers patis interiors de mançana.


L’Eixample Avui

Si Barcelona fossin deu ciutats en lloc de deu districtes, l’Eixample seria una de les ciutats més importants de Catalunya. Amb 308.340 habitants i uns 264.500 llocs de treball, a l’àmbit central presenta una densitat de població i de treball semblant a la de grans districtes urbans com Manhattan.

Aquest bloc ens proporciona dades bàsiques de l’Eixample actual referents a la densitat, a la diversitat d’usos, a l‘estructura viària, a la mobilitat, a l’activitat econòmica, etc, analitzant-les fonamentalment a partir del concepte de “complexitat urbana”.


L’Atlas de Cerdà i la galeria de ciutats en xarxa

Per dissenyar l’Eixample de Barcelona Ildefons Cerdà va analitzar i valorar altres amb configuració de xarxa. Aquest apartat reflexiona sobre l’actualitat d’aquest tipus de ciutats (explicant-ne els 30 casos més rellevants) i analitza el seu rol.


L’Eixample Cerdà i el futur de la Barcelona metropolitana

Aquest darrer apartat de l’exposició presenta una sèrie d’estudis sobre les estructures de la realitat metropolitana, les propostes de vertebració de les infraestructures i altres temes que proporcionen marcs de referència per entendre els problemes i les opcions de canvi i millora. La mirada sobre aquest gran projecte de Cerdà i l’esperit amb què es va dur a terme, ens pot introduir a noves maneres de pensar el futur de la ciutat, mirant de produir nous paradigmes urbanístics capaços d’entendre els nous condicionants i d’harmonitzar-los amb les exigències d’economia de recursos i les necessitats ambientals.

Continguts relacionats

Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte

Exposició

Recorregut per la mostra realitzat pel Departament d'Audiovisuals del CCCB.

Veure el vídeo

Activitats passades

Visites a càrrec de...

Exposició Cerdà i la Barcelona del futur

Produeix

Organitza

Col·labora