Ves al contingut principal

Exposició

Barcelona a vol d’artista

«Barcelona a vol d’artista» exposa les fotografies que deu fotògrafs reconeguts han realitzat des d’una avioneta amb motiu d’aquesta mostra.

La idea de l’exposició «Barcelona a vol d’artista» va néixer com un repte, el repte d’aconseguir que la fotografia aèria de la ciutat assolís la categoria d’obra d’art. En efecte, si a Europa i als Estat Units la «ciutat des del terra» ha gaudit sempre de magnífiques mirades de fotògrafs sensibles al fet urbà, la «ciutat des de l’aire» no ha tingut la mateixa sort.

Els pocs treballs d’artistes-fotògrafs en el camp de la visió aèria han conduït massa sovint a la mera descripció de l’objecte urbà vist des del cel, a l’elaboració d’un producte en què pesen excessivament els condicionaments econòmics derivats de la costosa infraestructura necessària per a la seva execució.

L’exposició ha posat aquesta infraestructura al servei de deu artistes-fotògrafs de molt reconeguda vàlua (Manel Esclusa, Pere Formiguera, David Escudero, Manuel Úbeda, Joan Fontcuberta, Humberto Rivas, Manuel Serra, Jordi Calafell, Toni Cumella i Jordi Todó), tot donant-los una llibertat absoluta per a la creació. Els deu autors s’han vist obligats a descobrir un nou mitjà i una nova manera de treballar, i, al mateix temps a reinventar la ciutat.

Amb tot l’entusiasme i la seguretat que genera la contemplació de les obres, podem dir que els objectius inicials s’han aconseguit plenament. No només perquè la qualitat dels treballs és altíssima, sinó perquè, feliçment, s’ha produït una diversitat molt rica en les maneres de fer i d’interpretar la ciutat.

Res de repetitiu, de convencional, en les prop de setanta-cinc fotografies aèries de la mostra. Res que recordi la mediocritat que, fins ara, podíem trobar arreu del món en el camp de la fotografia aèria urbana. Els deu autors han creat deu noves «Barcelones». Aquest tema, el de la recreació artística de la ciutat, resulta especialment atractiu en un moment històric en què la Ciutat Comtal ha esdevingut objecte preferit per a la mirada de tots els ciutadans del món

Imatges de l'exposició

Organitza