Ves al contingut principal

Exposició

Arquitectura sense ombra

Quan l'arquitectura traspassa els límits estrictes de la construcció, es torna un catalitzador poètic; es carrega de signes i de significat. En aquest punt, a recer de l'art, l'arquitectura d'autor entra en contacte amb la fotografia, perquè la recreació fotogràfica capta l'essència dels edificis singulars entesos com a icones culturals, la subjectivitza, la deforma a través del visor, per extraure'n una creació, també singular també d'autor.

L'Arquitectura sense ombraés una exposició col·lectiva d'artistes que utilitzen el mitjà fotogràfic per representar el tema específic de l'arquitectura d'autor. La mostra tracta de constatar la cada vegada més freqüent col·laboració entre arquitectes i artistes.

Hiroshi Sugimoto i Balthasar Burckhard rescaten l'ínfim i l'inadvertit; Andreas Gursky i Jeff Wall ressalten conscientment la qualitat pictòrica de les seves composicions, a partir de les formes i de les estructures arquitectòniques; Günter Förg, Candida Höfer i Thomas Ruff prefereixen emfasitzar l'essència visual de la fotografia, però s'aproximen a l'arquitectura d'una manera emocional, vitalista i política respectivament.

Comissariat: Gloria Moure

Produeix