Ves al contingut principal

El CCCB

Sostenibilitat

El CCCB vol promoure una nova cultura sostenible i conseqüent amb la situació climàtica actual. Per aquest motiu, treballa en el marc del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema d’etiquetatge ecològic promogut i gestionat per la Generalitat de Catalunya que reconeix serveis i productes que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Això comporta la introducció de criteris de sostenibilitat en totes les activitats i pràctiques quotidianes del centre, fomentar els hàbits sostenibles entre els nostres treballadors i informar a tots els nostres usuaris dels beneficis que això suposa.