Ves al contingut principal

El CCCB

Sostenibilitat

El CCCB vol promoure una nova cultura sostenible i conseqüent amb la situació climàtica actual. Per aquest motiu, treballa en el marc del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, un sistema d’etiquetatge ecològic promogut i gestionat per la Generalitat de Catalunya que reconeix serveis i productes que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Això comporta la introducció de criteris de sostenibilitat en totes les activitats i pràctiques quotidianes del centre, fomentar els hàbits sostenibles entre el personal i informar totes les persones que usen el Centre dels beneficis que això suposa.

El CCCB està adscrit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), impulsat per la Generalitat de Catalunya el 2010  a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Les organitzacions que s’hi adhereixen es comprometen a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i establir anualment mesures per reduir-les. A continuació trobareu els informes anuals d’emissions:

Inventari d’emissions de GEH 2022 (PDF)
Inventari d’emissions de GEH 2021 (PDF)

A més, el CCCB forma part de Barcelona+Sostenible, una xarxa de més de 1.000 organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn. La xarxa està formada per entitats ciutadanes, organitzacions empresarials i comercials, centres educatius, universitats, col·legis professionals, sindicats i administracions. Cada organització s’hi adhereix amb la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i contribueix a la transformació de la ciutat amb les seves accions. Els membres de B+S impulsen mesures de sostenibilitat dins les seves organitzacions, comparteixen bones pràctiques i desenvolupen projectes amb els altres integrants de la xarxa.

El CCCB ha estat distingit amb el segell Biosphere Certified 2023, un certificat que reconeix les bones pràctiques que garanteixen la sostenibilitat i aposten per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i econòmic.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental del CCCB (PDF)