Ves al contingut principal

El CCCB

Pla director

El CCCB centra la seva activitat en la investigació creativa i en la producció de coneixement mitjançant una sèrie de projectes centrals de producció pròpia, a més d’altres propostes i festivals associats.

El CCCB treballa en xarxa amb agents i institucions internacionals, vinculat alhora amb artistes, col·lectius de creadors, comissaris i agents culturals independents de l’entorn de Barcelona, i dona suport a les seves propostes per participar del seu capital creatiu i donar-los visibilitat.

El CCCB investiga sobre noves propostes educatives, treballa formats de coneixement i producció en constant revisió crítica, i cerca metodologies basades en la col·laboració i l’experimentació que es materialitzen en processos de dinamització i mediació.