Ves al contingut principal

El CCCB

Memòries i informació econòmica

Programa 2024 (PDF)

Programacions dels anys anteriors

 

Memòries de les activitats

A les memòries anuals hi trobareu informació de totes les activitats i exposicions realitzades durant l’any, així com el tancament del pressupost, les xifres de visitants, la llista de col·laboradors i el recull de premsa.

Memòria 2020 (PDF)
Memòria 2019 (PDF)
Memòria 2018 (PDF)
Memòria 2017 (PDF)
Memòria 2016 (PDF)
Memòria 2015 (PDF)
Memòria 2014 (PDF)
Memòria 2013 (PDF)
Memòria 2012 (PDF)
Memòria 2011 (PDF)
Memòria 2010 (PDF)
Memòria 2009 (PDF)
Memòria 2008 (PDF)
Memòria 2007 (PDF)
Memòria 2006 (PDF)
Memòria 2002/2003 (PDF)
Memòria 2000/2001 (PDF)
Memòria 1998/1999 (PDF)
Memòria 1997 (PDF)
Memòria 1996 (PDF)
Memòria 1995 (PDF)
Memòria 1994 (PDF)

 

Informació econòmica

Pressupostos Anuals

2023
Aprovació del pressupost 2023 (PDF)

2022
Aprovació del pressupost 2022 (PDF)
Liquidació del pressupost 2022 (PDF)

2021
Aprovació del pressupost 2021 (PDF)
Liquidació del pressupost 2021 (PDF)

2020
Aprovació del pressupost 2020 (PDF)
Liquidació del pressupost 2020 (PDF)

2019
Aprovació del pressupost 2019 (PDF)
Liquidació del pressupost 2019 (PDF)

2018
Aprovació del pressupost 2018 (PDF)
Liquidació del pressupost 2018 (PDF)

2017
Aprovació del pressupost 2017 (PDF)
Liquidació del pressupost 2017 (PDF)

 

Comptes Anuals

Comptes anuals 2022 (PDF)
Comptes anuals 2021 (PDF)
Comptes anuals 2020 (PDF)
Comptes anuals 2019 (PDF)
Comptes anuals 2018 (PDF)
Comptes anuals 2017 (PDF)
Comptes anuals 2016 (PDF)

 

Inventaris de béns

Inventari de béns 2022 (PDF)
Inventari de béns 2021 (PDF)
Inventari de béns 2020 (PDF)
Inventari de béns 2019 (PDF)
Inventari de béns 2018 (PDF)
Inventari de béns 2017 (PDF)
Inventari de béns 2016 (PDF)

 

Informació econòmica dels anys anteriors