Ves al contingut principal

Ciutats inclusives: reptes de la diversitat urbana

Debats

La viabilitat d'una ciutat no depèn només de la seva eficiència econòmica. Les ciutats són necessàriament diverses en la seva composició social i cultural i la seva viabilitat depèn, també, de la capacitat de generar i mantenir, tot respectant la diversitat, un sentit compartit de responsabilitat en relació amb el futur.

 

Amb la intenció d'entendre millor de quina manera les ciutats poden fomentar la inclusió urbana en un període d'intensas transformacions socials i culturals, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Woodrow Wilson Center de Washington DC i el Dvelopment Bank of Southern Africa promouen un estudi comparatiu dels reptes intel·lectuals i pràctics que suposa la creixent diversitat.

Les ciutats són necessàriament escenaris de diversitat social, en especial pel que fa a les tradicions, creences, coneixements, capacitats tècniques, activitats professionals, aspiracions, dels seus habitants. És sobre la base d'aquesta heterogeneïtat que les ciutats neixen, creixen i sovint prosperen com a centres d'intercanvi, innovació i desenvolupament.

Aquesta diversitat inherent a les ciutats, però, font de riquesa material i immaterial, també pot ser el seu gran problema. Perquè la diversitat implica idees contradictòries, interessos conflictius, projectes a vegades incompatibles. És a dir, les ciutats reals, vives, dinàmiques, també són intrínsecament, inevitablement, escenaris conflictius, espais de confrontació.

De manera que les ciutats, almenys en sentit modern i democràtic, només existeixen plenament com a tals en la mesura en què aconsegueixen esdevenir escenaris i dispositius d'integració i sinèrgia de la diversitat: és a dir, d'articulació d'una certa cohesió a partir de la diferència.

Com aconseguir crear, mantenir o renovar aquesta articulació en un període d'increment intensiu i accelerat de la diversitat urbana? Com concebre i implementar estratègies d'inclusió cívica que construeixin uns mecanismes efectius de ciutadania compartida pel damunt de les diferències individuals?

Aquestes són les qüestions bàsiques d'aquest debat, que s'emmarca en el projecte de recerca i discussió ‘Ciutats inclusives: reptes de la diversitat urbana', promogut pel Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) de Washington, el Development Bank of Southern Africa de Johannesburg i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Programa
:

Introducció: Josep Ramoneda, director del CCCB.

Presenta i modera: Pep Subirós, escriptor.

Ponents: Ash Amin, professor de Geografia a la Universitat de Durham, Regne Unit. Edgar Pieterse, director de l'Insandla Institut a Ciutat del Cap, Sudàfrica. Ananya Roy, professora de Planificació Urbana i Regional al departament d'Estudis Urbans de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, Estats Units. Blair Ruble, codirector del projecte d'Estudis Urbans Comparats al Woodrow WilsonInternational Center for Scholars (WWICS) a Washington DC, Estats Units.

També et pot interessar

Patrocina

Col·labora