Participants

Xavier Mayor

Doctor en biologia i especialista en planificació ambiental estratègica.

Biòleg especialista en ecologia aplicada i planificació estratègica de l’entorn. El seu àmbit d’estudi és l’ecologia terrestre i la seva aplicació en la planificació i gestió de l’entorn. Ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d’Aplicacions Forestals de la UAB i tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural al Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Des del 1999 duu a terme estudis i treballs en relació amb l’entorn, l’urbanisme i el territori per a organismes administratius i empreses del sector.

Participa a