Participants

Stephan Harding

(Caracas, Veneçuela, 1953)

Doctor en ecologia del comportament per la Universitat d'Oxford, coordina el màster de ciència holística del Schumacher College, Centre Internacional d'Estudis Ecològics de Gran Bretanya

És un dels pioners en l'estudi de l'impacte ecològic del cérvol al camp anglès i participa, des de 1990, en la restauració ecològica de la regió de Dartington Hall. Les seves investigacions prenen com a referència les idees de l'ecologia profunda i de la teoria Gaia, que considera la Terra com un ésser viu creador del seu propi hàbitat.
Ha col•laborat amb diversos científics i en especial amb James Lovelock, màxim impulsor de la teoria Gaia. Junts treballen en la construcció d'un model que generi un feedback entre els éssers vius i el medi ambient. És autor de nombrosos assaigs sobre la matèria, dels quals Animate Earth (2006) és el més recent.
Des de la seva creació l'any 1991, viu al Schumacher College, al Regne Unit, i viatja arreu del món per impartir conferències i tallers sobre la teoria Gaia.

www.schumachercollege.org.uk
Participa a
Terra animada Stephan Harding