Participants

Senén Roy

Educador social i tècnic d’acció sociocultural de l’Ajuntament de Granollers. Membre de la Taula per a la Reflexió en l’Educació Social (TRES). Interessat en el vincle entre cultura i educació i les complexitats del treball comunitari. 

Participa a