Participants

Miguel Candel

Miguel Candel

Miguel Candel Sanmartín (Barcelona, 3 de gener de 1945). Doctor en Filosofia, Universitat de Barcelona (1976). Professor d’Història de la Filosofia (emèrit), Facultat de Filosofia Universitat de Barcelona (1971-1977, 1998-2018). Catedràtic de Llengua i Cultura Grega d’IES (1977-1988). Traductor de la Secretaria de les Nacions Unides (1982) i de la Comissió Europea (1988-1998)

Participa a