Participants

Luis Feduchi

Luis Feduchi Benlliure (Madrid, 1932) és metge psiquiatra i psicoanalista. Ha dedicat bona part de la seva activitat professional a l'estudi i assistència dels problemes associats a l'adolescència. Tant des de la teoria com des de la clínica imparteix cursos formatius i seminaris sobre diversos aspectes d'aquesta etapa del desenvolupament. Supervisa en diferents institucions el treball clínic i assistencial d'equips especialitzats (psicoteràpies, hospitals de dia, emigració, tuteles, etcètera). Des de 1984 fins a l'actualitat col·labora i supervisa equips tècnics, delegats d'atenció al menor, i programes de mediació i reparació, i d’atenció a la víctima al Departament de Justícia Juvenil. Té diverses publicacions entorn de la clínica i tractament de l'adolescent i sobre temes relacionats amb justícia de menors (entrevistes, violència, identitat, etcètera). L’any 2008 és premiat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per la seva col·laboració com a supervisor d'equips de justícia juvenil durant 24 anys.

Participa a