Participants

Juli Esteban

Director del Programa de Planejament Territorial, Direcció General de Política Territorial, Generalitat de Catalunya.

Arquitecte i urbanista, director del Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya. Ha estat director del Gabinet d’Estudis Urbanístics de l’Ajuntament de Barcelona fins al 2004, director de Serveis d’Urbanisme de la Corporació Metropolitana de Barcelona (1983-88) i coredactor del Pla general metropolità de Barcelona (1974-1976). Participa com a professor en diversos cursos universitaris de postgrau sobre temàtica urbanística i ha publicat, entre d’altres, L’ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques (Diputació de Barcelona, 2007) i El projecte urbanístic (Aula Barcelona, 1999).

Participa a