Participants

Josep Antoni Bàguena

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Assessor en matèria de planificació territorial al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha estat investigador i cap d’estudis territorials a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, així com professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’École Nationale des Travaux Publics de l’État de Lió.

Participa a