Participants

José Remesal Rodríguez

José Remesal Rodríguez és catedràtic d’Història antiga a la Universitat de Barcelona des del 1988. Professor titular a l’Instituto Rodrigo Caro de Madrid (1973-1975) i a l’Escola Espanyola d’Història i Arqueologia de Roma del CSIC (1976), així com del CNRC de Roma (1977). Ha estat membre lliure a la Casa de Velázquez (Madrid), Der Mitglied Alexander von Humboldt-Stiftung (Heidelberg), Korrespondent des Deutsches Archäologisches Institut (Berlín), acadèmic de número de la Real Academia de la Historia (Madrid) i corresponent de la Reial Real Academia Sevillana de Buenas Letras. És soci corresponent de l’Istituto di Studi Romani i membre de la Mesa de la Union Académique Internationale i delegat d’Espanya per aquesta institució. Va ser el fundador del Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial a l’Antiguitat Clàssica (CEIPAC), amb projectes a Àustria, Alemanya, Itàlia, Líbia i Tunísia. Fundador de la sèrie Instrumenta, els seus treballs s’han publicat en molts països i idiomes. El tema principal de la seva recerca és l’estudi de la interacció de la vida política i econòmica en el món romà, basat en l’estudi de la distribució de la producció i la consumació dels aliments. És especialista en epigrafia d’àmfores. Una altra de les seves línies d’investigació és l’estudi de la naturalesa historiogràfica. Els seus treballs han estat publicats en 14 països i en diversos idiomes.

Participa a