Participants

Jordi Julià

(Sant Celoni, Espanya, 1972)

Poeta i assagista, es va doctorar en teoria de la literatura i en literatura comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona, on dóna classes d'aquestes disciplines des de 1995.

A banda de publicar estudis i articles especialitzats en literatura i crítica literària, és autor, entre altres, dels assaigs Un segle de lectura (2002) i Modernitat del món fungible (2006), així com dels poemaris Els grills que no he matat (1998), amb el que es va endur el Premi de Poesia Màrius Torres, Murs de contenció (2004) i Hiverns suaus (2005).

En l'actualitat és membre dels projectes d'investigació Poesia catalana i espanyola (1975-2005) i Entre l'art, la literatura i la política: edició de l'obra castellana d'Eugeni d'Ors.

http://cultura.gencat.net/ilc/qeq/fitxaautors.asp?nom1=juli%e0&cerca2=cercarquinform=form1&nregistre=4&idregistre=10793

http://www.sant-cugat.net/daltabaix/jjulia.htm

Participa a