Participants

Joaquim Tintoré Subirana

Doctor en Oceanografia Física, professor d'investigació del CSIC i director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA).

Ha estat director del primer Programa Nacional de Ciència i Tecnologia Marina, i sotsdirector del Comitè Marí Europeu de la European Science Foundation (1996-1999). Va ser membre del Comitè Científic Assessor per l'estudi de l'enfonsament del vaixell Prestige (2002-2003). El seu treball científic s'ha centrat en la comprensió del medi ambient marí i la gestió sostenible de les zones costeres. L'any 2003 li va ser atorgat el Premi Nacional d'Investigació Alexandre Malaspina de Ciències i Tecnologia dels Recursos Naturals.

Participa a