Participants

Jesús Contreras

Catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona i director de l’Observatori de l’Alimentació (ODELA) del Parc Científic de Barcelona.

Ha fet treball de camp a diferents zones de l'Estat espanyol i dels Andes peruans. Les seves especialitats són l’antropologia econòmica i l’antropologia de l’alimentació. Les investigacions més recents són sobre els àmbits dels comportaments del consum i, més particularment, els comportaments alimentaris. Ha desenvolupat diverses recerques sobre les relacions entre l’evolució de les formes de vida i la seva relació amb els canvis alimentaris. És autor d'una vintena de llibres i de dos-cents articles. Entre els seus llibres, cal destacar: Subsistencia, ritual y poder en los Andes (1986) Antropología de la alimentación (1993), Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres (1995), Productes de la terra (2003), Sabores del Mediterráneo (2005), Alimentación y Cultura. Perspectivas antropológicas (2005) i Alimentaçao, sociedade e cultura (2011).

Participa a