Participants

Isabel Salamaña

Tinent d’alcalde de Mobilitat, Coordinació territorial i Seguretat a l’Ajuntament de Girona i professora de Geografia a la Universitat de Girona. La seva tasca de recerca s’ha centrat en la geografia del gènere, l’agricultura i el desenvolupament rural, l’ordenació del territori i l’espai públic. En el seu exercici professional s’ha dedicat a les àrees de medi ambient, accessibilitat i mobilitat, i ha participat en diversos fòrums i projectes europeus com ara «Ciutats europees cap a la sostenibilitat», «Eurotowns – Xarxa de Ciutats Petites i Mitjanes Europees» o «Move Together».

Participa a