Participants

Ian Kirk

Artista britànic especialitzat en medis interactius. Kirk és, entre altres coses, director del Fierce Earth Limited; col.laborador a diversos esdeveniments de teatre i televisió; assessor de l´East London Arts Festival (F-EST); i durant sis anys va formar part de la junta de l´Institute of Contemporary Arts de Londres.

Participa a