Participants

Iñaki Rivera Beiras

Director de l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, Universitat de Barcelona.

Participa a