Participants

Gilbert Martínez

Economista (UPF) i postgraduat en Visualització de la Informació (IdEC). Investigador de mercats de gran consum, professor en diferents edicions del Màster de Màrketing de l'IdEC i actualment Analista Web a Sekuenz.

Participa a