Participants

Francesco Indovina

CCCB © Jordi Gómez, 2012

Professor a la Facultat de Planificació del territori a l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia i professor a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Sàsser. El 1963 va participar en el Pla econòmic regional d’Umbria, el primer cas de planificació regional a Itàlia, que ha estat la seva línia principal de treball. És editor de dues col·leccions, «Economy» i «Studi urbani e regionali» (Franco Angeli editors) i col·labora regularment en diversos diaris i revistes, entre elles Archivio di studi urbani e regionali i Economia e società regionale - Oltre il ponte, de les quals és també redactor i membre del comitè editorial. És autor de llibres com Il territorio derivato (Franco Angeli, 2004), Governare la città con l'urbanistica (Maggioli, 2005), La  ciudad de baja intensidad (Diputació de Barcelona, 2007), Dalla città diffusa all'arcipelago metropolitano (Franco Angeli, 2009) i Nuovo lessico urbano (coord., Franco Angeli, 2009).

Participa a